1465016537_maxresdefault.jpg

Teknik penanaman biji benih durianSaksikan teknik penanaman biji benih durian yang disyorkan Jabatan Petanian dan bermutu tinggi.

Durian seed cultivation techniques